רשום מדגם מעניק בלעדיות 

הגנה על עיצוב תעשיית חדשני או מקורי, מתבצעת על ידי רישום מדגם, המעניק זכות קניינית לבעל המדגם לעשות שימוש בלעדי במדגם. הזכות 

על מה ניתן לרשום מדגם? 

פקודת הפטנטים והמדגמים 1926 (*) קובעת כי ניתן לרשום מדגם בגין כל חפץ או מוצר תעשייתי בעל צורה, עיצוב או קישוט הבולט לעין ושהוא חדש או מקורי. במילים פשוטות, עסקינן במוצר פוקציונאלי, בעל ערך עיצובי, המיוצר בליין תעשייתי. דוגמאות למוצרים שניתן לרשום כמדגם: ביגוד והנעלה, ריהוט, תכשיטים, יודיקא, שעונים, צעצועים וכיו"ב.

עצור ! רשום בטרם תמכור או תפרסם 

תנאי מקדמי לרישום מדגם הינו כי המדגם טרם נמכר, שווק או פורסם בישראל לפני מועד הגשת הבקשה. בהתאם, חשוב מאוד לפני שמציגים או מפרסמים לגורם כלשהו את המוצר שלכם, להגיש בקשה לרישום מדגם. לעניין זה, מכירה של המוצר מהווה אף היא פרסום לכל דבר ועניין.

הפרת מדגם

הסעדים המשפטיים העומדים לרשום בעל המדגם הינם מגוונים, וכוללים: צווי מניעה, כינוס נכסים - חיפוש ותפיסה של מוצרים מפרים, וסעדים כספיים.  

המשמעות המשפטית של רישום המדגם, מהווה הרתעה ממשים מפני מפירים פוטנציאלים, וכמובן מחזקת את הערך והמוניטין של המוצר.

תקופת חייו של המדגם

אורך חייו של מדגם הינו 15 שנה, בהן לבעל המדגם מוענקת בלעדיות בטריטוריה בה ביצע רשום. מדובר בתקופה משמעותית ביותר מבחינה מסחרית, המאפשרת לבעל המדגם לבסס את מעמדו בשוק ולהנות מפרי יצירתו.

רישום מדגם בינלאומי

רישום מדגם מעניק זכות בטריטוריה בה נרשם. כלומר, רשום מדגם בישראל לא יעניק לבעליו בלעדיות להתשמש במדגם במדינות אחרות.

בהתאם לאמנת פריז, עליה חתומה ישראל, ניתן להגיש בקשה לרישום מדגם בכל מדינה החתומה על האמנה בתוך 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה בישראל, תוך דרישה ל"בכורה" ו"דין קדימה", כך שהמועד הקובע לבדיקת החדשנות והמקוריות יהיה מועד הגשת הבקשה בישראל.

לכל המאמרים

פרסומים

לכל הפרסומים לכל פסה"ד

מדגמים

רשום מדגם, ביטול מדגם, הפרת מדגם