• עסקאות במקרקעין: סוגיהן, יצירתן והבטחתן

  TheMarker

  עו"ד אמיר אלטשולר

   סעיף 10 לחוק המקרקעין (תקנת השוק) סקירה וניתוח בראי מרשם המקרקעין בישראל.

   

 • משכנתאות - מדריך חלק א'

  עו"ד אמיר אלטשולר; עו"ד שחר ולנר; עו"ד יעל גורליק

  מהי מהות המשכנתא? מהן חובות הלווה? ומהן חובותיו של הבנק? מה קורה במצב בו ההלוואה אינה נפרעת כסדרה? והאם אפשר להחזיר את ההלוואה לפני הזמן? נושאים חשובים אלה ואחרים יוצגו במדריך זה.

 • מדריך למשכנתאות

  עו"ד אמיר אלטשולר; עו"ד שחר ולנר; עו"ד יעל גורליק

  מהי מהות המשכנתא? מהן חובות הלווה? ומהן חובותיו של הבנק? מה קורה במצב בו ההלוואה אינה נפרעת כסדרה? והאם אפשר להחזיר את ההלוואה לפני הזמן? נושאים חשובים אלה ואחרים יוצגו במדריך זה.