• עסקאות במקרקעין: סוגיהן, יצירתן והבטחתן

  TheMarker

  עו"ד אמיר אלטשולר

   סעיף 10 לחוק המקרקעין (תקנת השוק) סקירה וניתוח בראי מרשם המקרקעין בישראל.

   

 • חשיבותו של רישום סימן מסחר בינ"ל

  כלכליסט

  עו"ד שחר ולנר

  קיומה של הגנה בינלאומית על סימני המסחר מהווה, במקרים רבים, שיקול מכריע באפשרות לשיווק מוצר כזה או אחר במדינות זרות

   

 • לתת "שקט תעשייתי" לדנקנר

  עו"ד אמיר אלטשולר

  האם יש היום קברניט שמכיר את אי.די.בי אחזקות כפי שנוחי דנקנר מכיר? גם אם כשל בניווטה של הספינה הטובעת, קשה להתווכח עם הרצון האמיתי שהוא מפגין והניסיונות האין סופיים לחלצה מהמקום בו היא מצויה.

 • הדחיית חוב - הדוקטרינה החילופית להרמת מסך

   עו"ד אמיר אלטשולר

  אימתי ערבות אישית של חבר בחברה לחובותיה, יכולה לאבד את מקומה כנשייה מובטחת ולהידחות עד שייפרעו מנכסי החברה יתר נושיה.

   

 • גילוי נאות ומסירת מסמכים בתאגידים בנקאיים

  עו"ד אמיר אלטשולר

  התעריפים הנדרשים ע"י התאגידים הבנקאיים בגין מתן שירות של גילוי ו/או עיון במסמכים, הינם שונים למכביר בין בנק למשנהו, לעיתים מדובר אף בהפרשים של מאות אחוזים, והכל על גבו של הלקוח, שכל חפצו הוא לבדוק ולברר את החיובים והפעולות שנעשו בחשבונותיו האם אין בדרישות אלה כדי להוות טעם לפגם בחובתו של התאגיד הבנקאי

   

 • הבראת חברות ושחרר ערבים מערבותם

  עו"ד אמיר אלטשולר

  מהותה של סמכות בית המשפט, ככל שזו קיימת, לפי סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג – 1983, (להלן – "פקודת החברות"), לשחרר ערבים מערבותם לחובות החברה.

   

   

 • זכויות עובדים בהליך של פירוק

  עו"ד שחר ולנר

  הרשימה הבאה מטרתה להציג את זכויותיהם של עובדים שחברתם הגיעה לחדלות פירעון ופיטרה אותם בעקבות התמוטטותה, כמו גם את דרכי הפעולה העמודות בפניהם לשם מימוש זכויותיהם.

   

 • חתומים על סעיף המגביל את עיסוקכם - לא בטוח שהסעיף תקף!

  עו"ד שחר ולנר

  ניתוח השאלה האם התחייבות של עובד שלא להתחרות במעבידו הקודם הינה כדין, נבחנת על ידי איזון האינטרסים של המעביד מחד והעובד מאידך, קרי ? בחינת עקרון חופש החוזים ומתן הגנה למעסיק על השקעותיו בהכשרת עובדיו למול עקרון חופש העיסוק והתחרות וחופש הבחירה של העובד.